Bestuur Westland

Organisatie > Olim-besturen > Bestuur Westland

Het bestuur Westland regeerde Panoplia in het dispuutsjaar 2002-2003

Bestuur Westland had de volgende samenstelling:

- Swannet Westland, praeses
- Arjan Koppejan, ab-actis
- Wiljo Reijnders, quaestor
- Gerlinde Droogendijk, adiutor

[Advertentie]