Bestuur Rottier

Organisatie > Olim-besturen > Bestuur Rottier

Het bestuur Rottier regeerde Panoplia in het dispuutsjaar 2003-2004 en had de volgende samenstelling:

- Eline Rottier, praeses
- Dick Verweij, ab-actis
- Hans Nootenboom, quaestor
- Elsa Boele, adiutor

[Advertentie]